Goede leraren maken het verschil

Uitgeverij LannooCampus
nodigt u van harte uit op de voorstelling

Goede leraren maken het verschil

op de Boekenbeurs 2014

Voorstelling

Wanneer?

Leerkrachtendag woensdag 5 november 2014
(16u30 – 17u15)

Waar?

Hal 1 – Geel podium
Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2000 Antwerpen

Programma?

16u30 tot 17u15

De kwaliteit van ons Vlaams onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraren. Dit veronderstelt veeleisende lerarenopleidingen begeesterende en vakkundige schoolteams en in elke school. Hoe gaan we deze noodzakelijke uitdaging aan? Debat met Karlien Hermans, Bert Smits, Ruth Wouters, Rudi Haven en Bieke De Fraine.

Deze voorstelling bijwonen?
Inschrijven kan via docenten@lannoocampus.be

Ontvang ook een gratis Boekenbeursticket voor de Leerkrachtendag en kom langs voor een gratis boek op onze stand.
Klik hier voor meer info.

Over het boek Laat leraren schitteren
Laat leraren schitteren wil een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de hervorming van het secundair onderwijs. De auteurs onderzochten – in het kader van een kernproject van School of Education – de implicaties voor de lerarenopleiding en bundelden bevindingen uit literatuur, interviews met experts en gesprekken met lerarenopleiders en schoolleiders.

Het resultaat van dit praktijkonderzoek toont vijf verander(en)de verantwoordelijkheden voor leraren en lerarenopleidingen aan.
Zo is de leraar van de toekomst meer dan alleen kennisoverdrager, en treedt hij/zij ook op als competentieontwikkelaar, diversiteitbegeleider, leer- en keuzebegeleider en maatschappelijk geëngageerd vakdeskundige. Introducties in het thema, praktijkverhalen, actieve werkvormen en methodieken inspireren om de professionele ontwikkeling van (toekomstige) leraren te realiseren.

Over de auteurs
Ruth Wouters is als Onderwijskundige verbonden aan de Bachelor Secundair Onderwijs van KHLeuven (nu UC Leuven-Limburg). Ze is gedreven bezig met projecten die van de lerarenopleiding een plek van en voor de wereld maakt.
Rudi Haven is school- en vakbegeleider en is daarnaast verbonden aan de lerarenopleiding van CVO-HIK.
Annemie Winters is onderzoeker aan de KU Leuven en docent van de KHLim (nu UC Leuven-Limburg).
Bieke De Fraine is docent aan de onderzoekseenheid Onderwijskunde van KU Leuven.
Bregt Henkens is verbonden aan de lerarenopleiding van de KU Leuven

http:/http://www.lannoo.be/sites/default/files/styles/book_indekijker/public/generated/images/book/cover/9789401403177_0.jpg?itok=YOFfZhU7Over het boek Leren uit de toekomst
Leren uit de toekomst is het resultaat van het onderzoeksproject ‘Lerarenopleiding in 2030’. Via het ontwerpen van toekomstscenario’s biedt het boek een antwoord op de uitdagingen en valkuilen van het leraarschap van de toekomst. De Matrix Methode van architect Thierry Lagrange leidt je bovendien doelgericht naar creatieve oplossingen.
Het boek is een handleiding om stap voor stap de methodiek van het scenarioleren te ontdekken. Geen kant-en-klaar receptenboek, wel een handig hulpmiddel om de toekomst te verkennen en om vooruit te durven kijken.
Voor iedere docent die hiermee aan de slag wil gaan binnen het eigen team en/of met studenten.
Met concrete aanbevelingen, werkfiches, voorbeelden en getuigenissen.
Een aanrader voor (hoge)scholen en leraren(opleiders) die voorbij het hier en het nu kijken.

Over de auteurs
Bert Smits is sociaalpedagoog en begeleidt als zaakvoerder van de participatie-expert Levuur veranderprocessen. Daarnaast richtte hij met Stijn en vele anderen ‘Het mysterie van Onderwijs’ op,een platform dat innovatie en ondernemerschap in het onderwijs wil stimuleren.
Stijn Dhert is ondernemend in onderwijs. Als decaan van de lerarenopleiding van GROEP T (nu UC Leuven-Limburg) probeert hij ruimte te creëren voor collega’s en studenten om te experimenteren. De ideeën en idealen van UNESCO zijn een bron van inspiratie voor levenslang leren en talentontwikkeling.
Karlien Hermans is sociaalpedagoog en is als lector verbonden aan de KHLim (nu UC Leuven-Limburg). Ze coacht studenten in hun praktijk en reflectief leren. Daarnaast werkt ze als begeleider van projecten samen met leerkrachten en scholen die een innovatie willen doorvoeren in de eigen werking.
Ruth Wouters is als Onderwijskundige verbonden aan de Bachelor Secundair Onderwijs van KHLeuven (nu UC Leuven-Limburg). Ze is gedreven bezig met projecten die van de lerarenopleiding een plek van en voor de wereld maakt.

De toekomst van het onderwijs: een coöperatieve vennootschap?

De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk. Het onderwijs vormt de ondernemers en ook de werknemers van morgen. De profielen die u vandaag en in de toekomst aanwerft, zijn het ‘product’ van het Vlaamse onderwijs, dat wereldwijd toch de nodige erkenning krijgt. Maar alles kan beter, en als we op lange termijn een onderwijslandschap willen dat ook de nodige kwaliteit voor onze arbeidsmarkt blijft bieden, dan werpen we best al eens een blik in de toekomst. We gingen daarom op bezoek bij Stijn Dhert, decaan bij de lerarenopleiding van Groep T en co-auteur van het boek Leren uit de toekomst.

Download het artikel (PDF).

handleiding 2030

Het project 2030 is ondertussen al enkele maanden achter de rug maar de vruchten vallen nog steeds van de boom. Met veel trots bieden we jullie onze handleiding aan. We hopen dat het veel inspiratie kan bieden aan iedereen die graag met de scenariomethode aan de slag wil gaan.

De handleiding is opgebouwd uit drie delen. Een eerste korte introductie op de methodiek, de meerwaarde voor het onderwijs en enkele randvoorwaarden, vervolgens de kern met een gedetailleerde beschrijving van de verschillende fases en tot slot bijlagen met een verklarende begrippenlijst, handzame werkfiches en gebruikte bronnen.

Veel lees en werkgenot!

Design 2030

De eindsprint van ‘lerarenopleiding 2030’ is ingezet. De rapporten zijn ingediend, de beleidsadviezen gepresenteerd en het is uitkijken naar de definitieve vormgeving van de handleiding. Het project is officieel afgerond en toch … Dit project met zijn specifieke dynamiek leeft verder. We blijven ermee bezig.

Deze week, zeer toevallig, kwam ik op de site terecht van collega’s uit de Arteveldehogeschool Gent. Design2030 heet hun project. Ook zij werken de scenariomethodiek uit. Ze deden dit al met de eigen studenten ‘bachelor secundair onderwijs’ en startten dit schooljaar het project verder op binnen de vrije ruimte van secundaire scholen in Vlaanderen. Ze richten zich op specifieke en vakoverschrijdende eindtermen met uitgesproken aandacht voor techniek, wetenschap en samenleving. Ik citeer: “Het project bestaat uit een aantal ontwikkelde didactische materialen die leraren vrij kunnen aanwenden in de klaspraktijk. Deze materialen kunnen gebruikt worden binnen alle opties in het ASO en in alle doorstroomrichtingen uit het TSO (…)”. Wil je weten hoe hun project eruit ziet? Neem zeker een kijkje opwww.design2030.be. Het gaat door en verder … op naar 2030.

Kerlijne Chanterie

Beleidsadviezen

Het heeft even geduurd maar afgelopen  donderdag was het zover: we kregen de kans om onze aanbevelingen te presenteren op de overkoepelende vergadering van School of Education. Voor een publiek van departementshoofden en vertegenwoordigers van de koepels, kregen we de kans om de adviezen die we tijdens de toekomstconferentie hebben geformuleerd voor te stellen. We opende meteen met een kritische noot: dat het denken over de toekomst tijd en ruimte voor dialoog  vraagt en dus een beetje haaks staat op onze éénrichtingspresentatie van 20′, meteen één van de kerngedachten van het stuk dat we hebben gepresenteerd. De volledige tekst kan je hier lezen. We zijn benieuwd naar jullie reacties

Impressie…

Dat is wat er uit onze mond kwam (en nog altijd komt) als we de bedrijvigheden zagen van een groep docenten en studenten  in het kader van het project leraar 2030.

We weten allemaal dat werken aan visie belangrijk is en dat we veel meer tijd zouden moeten besteden aan overleg en dialoog.  Hoeveel keer hoor je deze verzuchtingen. Maar iedereen heeft het altijd druk, druk, druk…

En dan zien we op verschillende momenten van de dag, dit groepje docenten en studenten,  samen bezig.

Wat een betrokkenheid, wat een focus, wat een energie!

En dan te bedenken waarmee ze bezig zijn :

‘een fictief verhaal te schrijven over een student leraar ergens in het jaar 2030’

Ongelooflijk toch?

Dit groepje is dus bezig met een activiteit die volstrekt nutteloos is , die geen onmiddellijke bruikbaarheid heeft.  En toch zoveel dynamiek in zich draagt. En dan te bedenken  hoeveel keer  er geroepen wordt dat alles efficiënt en snel en hapklaar  ….moet zijn?

Ongelooflijk.

Continue reading

Toekomstconferentie lerarenopleiding 2030

Op donderdag 18 november organiseert de projectgroep “2030” in samenwerking met het expertisenetwerk ‘School of Education’ de toekomstconferentie  “Lerarenopleiding 2030”.

Gedurende het project werd gebruik gemaakt van de scenariomethode. In de hogescholen KHLim, KATHO, GroepT, KHLeuven werkten vier groepen deels onafhankelijk, deels samen aan het brainstormen over en het inventariseren van toekomstige maatschappelijke tendensen en trends in het onderwijslandschap. Dit creatieve denkproces heeft geleid tot vier scenario’s.

De toekomstconferentie weerspiegelt het denk –en ontwikkelwerk van het afgelopen projectjaar. We nodigen u graag uit om verder mee te gaan in het inspirerende proces en mee na te denken over mogelijke beleidsadviezen op basis van de ontwikkelde scenario’s. De flyer met de uitnodiging vindt u hier.

Hopelijk tot op 18 november.

Lisa Caenen, Kerlijne Chanterie, Joke Dhaese, Evelien Geurts, Karlien Hermans, Bert Smits, Marlies Vermeeren en Ruth Wouters.

Praktisch

Studiedag Lerarenopleiding 2030

Smoutebollen in 2030

Impressie van onze projectvergadering door Marlies Vermeeren

In mijn hoofd had het project ‘Lerarenopleiding 2030’ al een heel eigen invulling gekregen. Het is niet iets dat je dagelijks doet: even nadenken, wegzinken en filosoferen over het leven in 2030.  Met behulp van de reeds afgewerkte documenten,  de theoretische achtergronden en het voorlopige scenario, sloegen mijn gedachten al op hol. Het leuke aan gedachten stil  in je hoofd is dat ze zo bombastisch en onrealistisch mogelijk mogen zijn. Maandag 6 september kwam alles echt tot leven in de eerste werkdag van het project als stagiaire onderwijskunde aan de lerarenopleiding. Dadelijk kon ik aan de lijve ondervinden dat de ‘drive’ er goed in zit. Het enthousiasme en de gedrevenheid van de projectgroep had ik er in mijn hoofd in deze mate niet bij gedacht.

Niet alleen maakte ik kennis met de energieke projectgroep maar ook met de veelzijdige ‘Sam’. En dan nog wel in viervoud. Veel nieuwe verhalen en gezichten dus al moet ik zeggen dat de namen niet zo’n probleem vormden.   Een jongen met een weelderige bos krullen of een aantrekkelijke jonge dame…er is hard gewerkt op de 2daagse om de toekomstscenario’s tot op dit punt te krijgen. Interessant ook om vast te stellen hoe mooi elk scenario tot stand is gekomen met elk z’n eigen stokpaardjes, aandachtspunten en focussen. Bij een korte voorstelling van de voorlopige drafts kon niemand ontkomen aan de kritische doch vriendschappelijke blik van de andere kernkwadranten. Ook het assenstelsel zelf kreeg 7 paar van die kritische ogen over zich heen.

Maar we zijn nog steeds een vrolijke bende. Dat bewezen de smoutebollen-in-het-park (inclusief bloemsuikerpret) en de planning en aanzet tot eindproducten van dit veelbelovende project. Op naar de volgende stap: het finaliseren van de drafts, (lees: het uitwerken van veel te uitdagende ideeën) en het formuleren van feedback. De plannen voor een handleiding, artikel en rapport zijn een feit. Grote plannen, veel te doen, zo hoort het toch? Ook de studiedag van het project 2030 op 18 november spreekt al tot de verbeelding. Mijn optimisme heeft weer een ‘boost’ gekregen. Door met een groep mensen samen te denken kan je grootste dingen realiseren. Het was een leerrijk om hier deel van uit te maken.

Wat brengt de toekomst in 2030?

Impressie van onze scenario tweedaagse door Lisa Caenen

Wat brengt de toekomst? Een vraag die ons begeesterde tijdens de scenario-tweedaagse van het project lerarenopleiding 2030 en steeds meer vorm kreeg via onze verhalen. De tweedaagse was voor mij ook meteen een vliegende start van mijn stageperiode als onderwijskundige in de lerarenopleiding. Tot mijn grote vreugde constateerde ik de energie en de doelgerichtheid van de andere teamleden om zich als een blok achter het project te plaatsen. Het was motiverend om te zien dat de toekomst van de lerarenopleiding niemand onverschillig laat en we samen aan het denkproces van het scenario bouwden.

In de vorige fasen van het project ontstond reeds het assenstelsel, dat als basis dient om onze de verschillende scenario’s te ontwerpen.Na de introductie en opfrissing van de verwachtingen van het project kreeg elke lerarenopleiding volgens de assen outside in/inside out en gemeenschappelijkheid/verscheidenheid een scenariokwadrant toebedeeld. Hierna stapten we met onze scenariogroep letterlijk en figuurlijk in ons eigen kwadrant.

Continue reading